Zuid.my > wordpress

Optimumkan laman WordPress untuk mengelakkan ‘CPU/Virtual Memory’ melebihi had

Pernahkah laman WordPress anda menjadi perlahan, sehingga kadang kala tidak boleh dibuka dan meninggalkan 'error 508'? Perkara ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh itu adalah sangat penting untuk laman WordPress anda selalu diselenggara dan dikemas kini. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu anda lakukan untuk mengoptimumkan laman WordPress. ● Kemas kini

Teruskan membaca