Zuid.my > SEO

Bagaimana mendapatkan ‘SEO’ yang baik?

Pasti anda sudah tahu mengenai kepentingan SEO atau Search Engine Optimization. Berikut ialah senarai bagaimana untuk anda mendapatkan SEO yang baik tersebut; *Gambar contoh berikut menggunakan CMS WordPress, dan plugin Yoast SEO.   ● Mempunyai 'focus keyword'     ● Tajuk tidak terlalu panjang atau pendek, dan ia harus memiliki 'keyword'.   ● Mempunyai keyword pada perenggan pertama.   ●

Teruskan membaca