Zuid.my > Zuid Samson (Page 6)

Apa itu reka bentuk grafik?

Reka bentuk grafik ialah seni yang mempunyai maksud atau matlamat tertentu. Ia melibatkan daya kreatif dan sistematik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai matlamat tertentu, dengan menggunakan imej, simbol atau kata-kata. Ia juga merupakan komunikasi visual, konsep ekspresi estetik dan idea menggunakan pelbagai elemen grafik.   Elemen Reka Bentuk Grafik Reka bentuk grafik boleh

Teruskan membaca